Privacy verklaring

Privacyverklaring Actief Schuldhulp Nederland BV

Laatst gewijzigd: 02 mei 2018 om 08:36

Actief Schuldhulp moet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet gaat op 25 mei 2018 over in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens kunnen zijn uw naam, geboortedatum, adresgegevens of e-mailadres. U geeft de gegevens aan ons via bijvoorbeeld een formulier op deze website of in een telefoongesprek.

Waarom heeft Actief Schuldhulp uw gegevens nodig?

Actief Schuldhulp heeft uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

uw aanvraag te beoordelen;
uw betaling af te handelen;
een nieuwsbrief te verzenden;

contact met u op te nemen;
iets bij u te bezorgen;
te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Actief Schuldhulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Uw gegevens delen met anderen

Wij delen uw gegevens uitsluitend met andere organisaties, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Actief Schuldhulp blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens van kinderen

Actief Schuldhulp wil geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker op onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomt u dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar Actief Schuldhulp, Postbus 709, 7400 AS in Deventer.

Beveiliging van uw gegevens

Actief Schuldhulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u toch de indruk dat wij uw gegevens niet goed beveiligen? Of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer 085-876 99 97.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kijkt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

Op deze website gebruiken wij technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee verbeteren wij onze dienstverlening. U kunt zich afmelden voor de cookies. U stelt uw internetbrowser dan zo in, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van uw browser.

Onderzoek

Gebruiken wij uw gegevens voor onderzoek, dan houden we ons aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek.

Menu